בָּרוּךְ אַתָּה אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם בּוֹרֵא פְּרִי הַגָפֶן

Barukh Atah Adonay Eloheynu Melekh ha'olam borey p'ri hagafen.

We are awed by all the life in the world;

How beautiful is the life of humankind.


haggadah Section: -- Cup #2 & Dayenu