בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם בּוֹרֵא פְּרִי הַגָפֶן

Baruch Atah Adonai, Eloheynu Melech Ha’Olam Borey P’ree Hagafen.

Blessed are You, Lord our God, Ruler of the universe, Who creates the fruit of the vine.


haggadah Section: Kadesh