בְָרוּךְ אַתָה __, ____ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, הַמּוֹצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץ

בָרוּךְ אַתָה __, ____ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶר קִדְשָנוּ בְמִצְוֹתַָיו וְצִוָנוּ עַל אֲכִילַת מַצָה

Baruch atah, Adonai eloheinu, melech ha’olam, hamotzi lechem min ha’aretz.

Baruch atah, Adonai eloheinu, melech ha’olam, asher kidshanu b’mitzvotav, v’tzivanu al achilat matzah.

Blessed are you, Adonai, Breath of Life, who brings forth bread from the earth.

Blessed are you, Adonai, Breath of Life, who sanctifies us with the commandment to eat

matzah.

You may now eat matzah.


haggadah Section: Motzi-Matzah