.אדיר הוא. אדיר הוא. יבנה ביתו בקרוב. במהרה. במהרה. בימינו בקרוב. אל בנה. על בנה. בנה ביתך בקרוב

Adir hu. Adir hu. Yivneh beito b'karov. Bimheyrah. Bimheyrah. V'yameynu b'karov. El b'nei. El b'nei. B'nei b'eitcha b'karov.

בחור הוא. גדול הוא. דחול הוא. יבנה ביתו בקרוב. במהרה. במהרה. בימינו בקרוב. אל בנה. על בנה. בנה ביתך בקרוב

Bachur hu. Gadol hu. Dachol hu. Yivneh beito b'karov. Bimheyrah. Bimheyrah. V'yameynu b'karov. El b'nei. El b'nei. B'nei b'eitcha b'karov.  

נאור הוא. סגיב הוא. עזוז הוא. יבנה ביתו בקרוב. במהרה. במהרה. בימינו בקרוב. אל בנה. על בנה. בנה ביתך בקרוב

Na'or hu. Sagid hu. Azuz hu.  Yivneh beito b'karov. Bimheyrah. Bimheyrah. V'yameynu b'karov. El b'nei. El b'nei. B'nei b'eitcha b'karov.

פודה הוא. צדיק הוא. קדוש הוא. יבנה ביתו בקרוב. במהרה. במהרה. בימינו בקרוב. אל בנה. על בנה. בנה ביתך בקרוב

Podeh hu. Tzadik hu. Kadosh hu.  Yivneh beito b'karov. Bimheyrah. Bimheyrah. V'yameynu b'karov. El b'nei. El b'nei. B'nei b'eitcha b'karov.

God of Might, God of Right, thee we give all glory; 
Thine all praise in these days
As in ages of hoary,
When we hear, year by year,
Freedom's wonderous story.
 
Now as erst, when Thou first
Mad'st the proclamation,
Warning loud ev'ry proud,
Ev'ry tyrant nation,
We Thy fame still proclaim,
Bend in adoration.
 
Be with all who in thrall
To their task are driven;
In Thy power speed the hour
When their chains are riven;
Earth around will resound
Gleeful hymns to heaven.
 
 
 
 

haggadah Section: Nirtzah
Source: A Passover Haggadah - CCAR