אֵלּוּ עֶשֶׂר מַכּוֹת שֶׁהֵבִיא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְרִים בְּמִצְרַים , וְאֵלוּ הֵן

Eilu eser makot sheheivi hakadosh baruch hu al hamitzrim b'mitzrayim, v'eilu hein:

These are the Plagues that the holy one, blessed be he, brought upon Egypt.

דָּם וָאֵשׁ וְתִימְרוֹת עָשָׁן

Dam V’eish V’tim’ro ashan

“Blood, and fire and pillars of smoke…”

“Before the great and terrible day of the Lord comes, I will set wonders in the sky and on the earth… blood, fire and pillars of smoke: The sun shall turn to darkness and the moon into blood.” Joel 3:3

אֵלּוּ עֶשֶׂר מַכּוֹת שֶׁהֵבִיא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְרִים בְּמִצְרַים , וְאֵלוּ הֵן:

Eilu eser makot sheheivi hakadosh baruch hu al hamitzrim b'mitzrayim, v'eilu hein:

These are the Plagues that the holy one, blessed be he, brought upon Egypt.


haggadah Section: -- Ten Plagues